“อาคม” ตั้งคณะทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ทุกมิติ

โดย: MGR Online

เผยแพร่: 14 ก.พ. 2561 08:43
ปรับปรุง: 14 ก.พ. 2561 10:16
“คมนาคม” ตั้งคณะทำงาน เตรียมแผนอำนวยความสะดวกเดินทางเทศกาลสงกรานต์ นำข้อมูลปีใหม่ 61 และสงกรานต์ 60 วิเคราะห์หามาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น “อาคม” สั่ง ทล.เร่งปรับเกาะสี ทางแยก ทางเลี้ยวทั้งหมด ชี้เป็นจุดเกิดอุบัติเหตุสูง และเร่งสแกนถนนจุดเสี่ยง กำหนดมาตรการดูแลเป็นพิเศษ
  • 1  รูป

“คมนาคม” ตั้งคณะทำงาน เตรียมแผนอำนวยความสะดวกเดินทางเทศกาลสงกรานต์ นำข้อมูลปีใหม่ 61 และสงกรานต์ 60 วิเคราะห์หามาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น “อาคม” สั่ง ทล.เร่งปรับเกาะสี ทางแยก ทางเลี้ยวทั้งหมด ชี้เป็นจุดเกิดอุบัติเหตุสูง และเร่งสแกนถนนจุดเสี่ยง กำหนดมาตรการดูแลเป็นพิเศษ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรงงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 อย่างเข้มข้น โดยเบื้องต้นได้ตั้งคณะทำงานขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยมอบหมายให้คณะทำงานพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 เพื่อวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยอะไรที่เพิ่มเติมจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาปกติ หามาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างเข้มข้น

นอกจากนี้ ให้จัดทำแผนรองรับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-เทศกาลสงกรานต์ โดยทำเป็นแผนสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเริ่มจากการรณรงค์ การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การเตรียมพร้อมคืนพื้นที่ในจุดที่มีการก่อสร้าง มีการตั้งแบริเออร์ระหว่างพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่รถวิ่งผ่านได้ รวมทั้งจัดแสงไฟส่องสว่างในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้รถเกิดปัญหาการมองไม่เห็นและพุ่งลงพื้นที่ก่อสร้างได้ ซึ่งจากตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่าเส้นทางตรงและยาวมากๆ ค่อนข้างเป็นปัญหาเพราะมีโอกาสเกิดอาการหลับในสูง ดังนั้นควรติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟกะพริบเพื่อกระตุ้นเตือนให้สมองตื่นตัว

ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องการเล่นน้ำเข้ามาเพิ่ม อาจทำให้ถนนลื่น ต้องเพิ่มความระมัดระวังในเส้นทางหลักและเส้นทางรองให้มากขึ้น ส่วนมาตรการรถตรวจการณ์เป็นระยะและมีความถี่สูงในบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางขึ้นเขา ลงเขา เป็นมาตรการที่ดี ให้ดำเนินการต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการเข้มข้นสำหรับถนนที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนั้น ในเทศกาลปีใหม่ได้กำหนดไว้ 61 เส้นทาง พบว่าบางเส้นทางอาจไม่มีอุบัติเหตุเลย ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการกำหนดเส้นทางเสี่ยงในช่วงสงกรานต์ปีนี้ โดยเส้นทางในช่วงสงกรานต์ที่จะประกันความปลอดภัยนั้นขอให้ดูจากปีใหม่ 61และสงกรานต์ปี 60 รวมถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมาว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเส้นทางใดบ้าง จากนั้นกำหนดเป็นเส้นทางที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งอาจจะมากกว่า 61 เส้นทางในช่วงปีใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ ยังให้กรมทางหลวงตรวจสอบในส่วนของเกาะสีบริเวณหน้าชุมชน ทางเลี้ยว ทางแยกทั้งหมด เพราะเป็นที่เสี่ยงอันตรายจึงต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น ปรับเป็นเกาะยก หรือมีไฟเตือน หรือหากเป็นสี่แยกที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแทน

ส่วนการเตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชน ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจะเดินทางมากกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนั้นขอให้ทางบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และสายการบิน เตรียมการให้พร้อมตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้

 ความคิดเห็น