ครม.อนุมัติเวนคืนที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ และฉะเชิงเทรา ขยายถนน 4 เลน

โดย: MGR Online

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2561 22:08
ปรับปรุง: 14 ก.พ. 2561 10:13
ครม.อนุมัติพระราชกฤษฎีกาขยาย 4 เลนถนนทางหลวงชนบทสาย ฌ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ และเวนคืนที่ดิน 76 ไร่ ย่านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ขยาย 4 เลน วงเงินรวมกว่า 900 ล้านบาท
  • 1  รูป

ครม.อนุมัติพระราชกฤษฎีกาขยาย 4 เลนถนนทางหลวงชนบทสาย ฌ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ และเวนคืนที่ดิน 76 ไร่ ย่านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ขยาย 4 เลน วงเงินรวมกว่า 900 ล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่13 ก.พ. มีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง และตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฌ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง เขตทางกว้าง 60.0 เมตร ระยะทางประมาณ 2.864 กิโลเมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร เกาะกลางกว้าง 5.0 เมตร ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหล่ทางกว้างข้างละ 3.0 เมตร ทางเท้าเฉพาะในเขตชุมชนกว้างข้างละ 3.0 เมตร

โดยมีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 93 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างถูกเวนคืนประมาณ 17 หลัง ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 343.625 ล้านบาท แบ่งเป็นเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 194.500 ล้านบาท และก่อสร้าง 149.125 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมในเขตเมืองและนอกเขตเมืองให้มีความสมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเปิดพื้นที่การพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลพิมพา ตำบลหอมศีล ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง และตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... เพื่อขยายทางหลวงชนบท ฉช.2004 จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 30.0-50.0 เมตร ระยะทางประมาณ 11.102 กิโลเมตร

มีที่ดินถูกเวนคืนประมาณ 76 ไร่ จำนวน 308 แปลง มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 128 รายการ ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 1,646,458,041 บาท แบ่งเป็น เวนคืนที่ดิน 606,323,040 บาท และค่าก่อสร้าง 1,040,135,001 บาท

เป็นการขยายถนนเพื่อเชื่อมต่อกันใน จ.สมุทรปราการ และ จ. ฉะเชิงเทรา ข้ามมอเตอร์เวย์สาย 7 เพื่อแก้ไขปัญหาในเขตปริมณฑลเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรในชุมชน รวมถึงเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมด้านลอจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ความคิดเห็น