SPRC โชว์กำไรปี 60 ที่ 261 ล้านดอลล์โตขึ้นเล็กน้อย

โดย: MGR Online

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2561 20:04
ปรับปรุง: 14 ก.พ. 2561 10:18
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) แจ้งกำไรงวดปี 2560 อยู่ที่ 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โตขึ้นจากช่วงเดียวกันเล็กน้อย เนื่องจากค่าการกลั่นปี 60 สูงขึ้นอยู่ที่ 7.34 ดอลลาร์สหรัฐ บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลครึ่งปีหลังอัตรา 0.6806 บาทต่อหุ้น
  • 1  รูป

สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) แจ้งกำไรงวดปี 2560 อยู่ที่ 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โตขึ้นจากช่วงเดียวกันเล็กน้อย เนื่องจากค่าการกลั่นปี 60 สูงขึ้นอยู่ที่ 7.34 ดอลลาร์สหรัฐ บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลครึ่งปีหลังอัตรา 0.6806 บาทต่อหุ้น

วิลเลียม ลูอีส สโตน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2560 ว่า SPRC มีกำไรสุทธิ 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,573 ล้านบาท) โดยเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3/2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,819 ล้านบาท) และไตรมาสที่ 4/2559 มีกำไรสุทธิ 79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,810 ล้านบาท)

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,895 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,688 ล้านบาท) เนื่องจากค่าการกลั่นทางการตลาดในปี 2560 จำนวน 7.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 6.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในปี 2560 ในอัตรา 1.1427 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 พิจารณาอนุมัติเงินปันผลจำนวน 1.1427 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 60 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิครึ่งแรกของปี 2560 จำนวน 0.4621 บาทต่อหุ้นแล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตรา 0.6806 บาทต่อหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.6806 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

 ความคิดเห็น