สนามบินภูเก็ตเร่งเพิ่มพื้นที่อาคารในประเทศ รับผู้โดยสารเพิ่มช่วงตรุษจีน

โดย: MGR Online

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2561 19:26
ปรับปรุง: 14 ก.พ. 2561 10:04
สนามบินภูเก็ตเร่งเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกในโถงอาคารภายในประเทศ จาก 2,000 ตารางเมตร เป็น 5,000 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งสูงสุด เพิ่มจาก 2,000 คน เป็น 3,500 คน เริ่มตั้งแต่ 14 ก.พ.นี้ ลดแออัดช่วงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่การปรับปรุงเฟส 2 จะเสร็จในเดือน มิ.ย. 61 นี้
  • 1  รูป

สนามบินภูเก็ตเร่งเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกในโถงอาคารภายในประเทศ จาก 2,000 ตารางเมตร เป็น 5,000 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งสูงสุด เพิ่มจาก 2,000 คน เป็น 3,500 คน เริ่มตั้งแต่ 14 ก.พ.นี้ ลดแออัดช่วงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่การปรับปรุงเฟส 2 จะเสร็จในเดือน มิ.ย. 61 นี้

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 1 (ด้านทิศใต้) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งแบ่งการปรับปรุงเป็น 2 ระยะ (ด้านทิศเหนือ) พร้อมปรับปรุงสะพานเทียบเครื่องบินบางส่วนตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งส่งผลให้พื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารขาออกก่อนขึ้นเครื่อง (Hold Room) มีความแออัด ตลอดจนระบบปรับอากาศบริเวณดังกล่าวทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทอท.ได้เร่งรัดการดำเนินงาน และสามารถเร่งรัดการเปิดพื้นที่บริการเพิ่มเติม โดยตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 00.00 น.เป็นต้นไปจะเพิ่มพื้นที่พักคอยบริเวณห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออกด้านทิศเหนือ จากเดิมที่มีพื้นที่เพียง 2,000 ตารางเมตร ซึ่งเดิมสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งได้สูงสุด 2,000 คน เพิ่มเป็น 5,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งสูงสุดได้ 3,500 คน และสามารถเพิ่มเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสารได้มากถึง 200 ที่นั่ง ในส่วนของระบบปรับอากาศที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยได้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

“จะเป็นการแก้ปัญหาความแออัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ได้ เพราะคาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2561” นายนิตินัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกจะส่งผลให้เส้นทางการสัญจรของผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการย้ายจุดตรวจค้นสัมภาระติดตัวไปยังด้านทิศเหนือของอาคาร ซึ่งการปรับเปลี่ยนเส้นทางจะทำให้มีพื้นที่จุดตรวจค้นเพิ่มขึ้นและผู้โดยสารสามารถผ่านเข้าไปยังห้องโถงพักคอยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศซึ่งกำลังดำเนินการในปัจจุบัน อาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกสบายบ้าง

 ความคิดเห็น