นกแอร์เปิดบิน “ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน” จับมือการบินไทย-ไทยสมายล์ช่วยขายตั๋ว หนุนเที่ยวเมืองรอง

โดย: MGR Online

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2561 19:07
ปรับปรุง: 14 ก.พ. 2561 10:01
การบินไทย นกแอร์ ไทยสมายล์ ร่วม MOU จัดเที่ยวบินร่วมเส้นทาง “ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน” เปิดบิน 25 มี.ค. 61 ประเดิมก่อน อาทิตย์ละ 3 เที่ยวบิน เพื่อหนุนท่องเที่ยวเมืองรอง โดยใช้เครื่องบินนกแอร์ ส่วนการบินไทยและไทยสมายล์ช่วยขายตั๋ว ด้าน “อุษณีย์” เผยการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินตรุษจีน ดัน Cabin Facto แตะ 83%
  • 1  รูป

การบินไทย นกแอร์ ไทยสมายล์ ร่วม MOU จัดเที่ยวบินร่วมเส้นทาง “ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน” เปิดบิน 25 มี.ค. 61 ประเดิมก่อน อาทิตย์ละ 3 เที่ยวบิน เพื่อหนุนท่องเที่ยวเมืองรอง โดยใช้เครื่องบินนกแอร์ ส่วนการบินไทยและไทยสมายล์ช่วยขายตั๋ว ด้าน “อุษณีย์” เผยการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินตรุษจีน ดัน Cabin Facto แตะ 83%

วันนี้ (13 ก.พ. ) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเที่ยวบินร่วมบริการเส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน โดยนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือเที่ยวบิน ร่วมบริการเส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน ระหว่างการบินไทย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยสมายล์ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเพิ่มเที่ยวบินไปยังจุดบินที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ช่วยเพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ความร่วมมือในครั้งนี้ สายการบินนกแอร์จะเป็นผู้ให้บริการในการทำการบิน โดยมีการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ร่วมทำการขาย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายบัตรโดยสาร รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจให้แก่สายการบินของไทยในตลาดภายในประเทศ สำหรับผู้โดยสารของการบินไทยจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปและกลับจากท่าอากาศยานดอนเมือง สู่แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างน้อยปีละ 20,000 คน รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

****เปิดบิน 25 มี.ค. 61 ประเดิมก่อนอาทิตย์ละ 3 เที่ยวบิน
นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นกแอร์จะใช้เครื่องบินเอทีอาร์ ขนาด 72 ที่นั่ง ให้บริการในเส้นทางดังกล่าว เบื้องต้นจะทำการบินเส้นทางดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยจะทำการบินในวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ เริ่มทำการบินเที่ยวบินแรกในวันที่ 25 มีนาคม 2561
โดยหวังว่าเส้นทางบินใหม่นี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศดี มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม อีกทั้งแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองรองที่นักท่องเที่ยวหลายคนใฝ่ฝันจะไปเยือนสักครั้ง ซึ่งแน่นอนว่าหากมีการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากการขยายตัวนี้ย่อมเป็นคนในพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด ในฐานะของสายการบินเป็นเพียงองค์ประกอบเสริมองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองของภาครัฐเกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้”

ด้านนายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ กล่าวว่า เที่ยวบินร่วมในเส้นทางดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน การบินไทย นกแอร์ และไทยสมายล์นี้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าของไทยสมายล์ ในการเดินทางท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ในเมืองที่มีความพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้น่าค้นหา ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจ และยังจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาก

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองที่มีบรรยากาศของทะเลหมอก ทิวเขาที่สวยงาม และเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทำให้แม่ฮ่องสอนแตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวหลักในภาคเหนือ ผู้โดยสารที่สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
•thaiairways.com หรือที่สำนักงานขายการบินไทยหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
•www.nokair.com หรือติดต่อนกแอร์ Call Center โทร. 1318 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.
•www.thaismileair.com หรือที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ ประจำสำนักงานใหญ่ วิภาวดี อาคาร 9 ชั้น 1 หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ Smile Call Center โทร. 1181 / 0-2118-8888

**** การบินไทยเพิ่มเที่ยวบินตรุษจีน ดัน Cabin Facto แตะ 83%
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) คาดว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนคาดว่าจะมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) อยู่ที่ 83% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ 80% จากการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน โดยมีจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นประมาณ 19,000 ที่นั่ง ซึ่งจะช่วยทำให้ภาพรวม Cabin Factor ในไตรมาส 1/61 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 80% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการเพิ่มเที่ยวบินในช่วงเทศกาลตรุษจีน และการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ขณะที่ทั้งปีคาดอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) จะเฉลี่ยอยู่ที่ 79% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่งผลดีต่อรายได้ต่อที่นั่งขยับเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างศึกษาการเพิ่มจุดบินใหม่ในสหรัฐฯ เช่น ซานฟรานซิสโก เป็นต้น คาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนได้ในช่วงปลายปีนี้ โดยน่าจะเริ่มทำการบินได้หลังจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration - FAA) อนุญาตให้สายการบินของไทยกลับเข้าไปทำการบินตรงไปยังสหรัฐฯ ได้ตามเดิม

ส่วนการทบทวนแผนฟื้นฟูตามนโยบาย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม นั้น คาดว่าจะมีการทบทวนแผนฟื้นฟูให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้ และเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดภายในเดือน ก.พ. 61 อนึ่ง ตามแผนเดิมการบินไทยจะซื้อเครื่องบินใหม่จำนวน 19 ลำ และไทยสมายล์อีกจำนวน 9 ลำ

 ความคิดเห็น